Ką daryti automobiliui sugedus kelyje

Ką daryti automobiliui sugedus kelyje

Kur sustoti ir ką daryti?

Pajutę kad automobiliu toliau kelionės tęsti negalite ir jums bus reikalinga techninė pagalba pirmiausiai turite apie savo problemą pranešti kitiems eismo dalyviams įjungdami avarinius žibintus.

Kuomet automobilis sugenda, dažnai tai nutinka tuomet kai sustoti būna sudėtinga ar net pavojinga.

Patraukite mašiną nuo kelio, o jei tai neįmanoma tuomet stenkitės sustabdyti automobilį kuo dešiniau, jei to nepadarėte anksčiau, įjunkite avarinius žibintus taip įspėdami kitus eismo dalyvius, ypač – jei trukdote eismui.

Greitkeliuose kelkraštis skirtas išimtinai tik avariniams atvejams. Jūs turėtumėte ten sustoti tik jei jums iškilo rimta bėda ir kitos išeities nebeturite. Jei automobilis dar važiuoja geriau būtų bandyti nuvažiuoti į aikštelę ar bent jau kitą kelią, vedantį iš greitkelio ar autostrados.

Štai keletas aptarimų kaip saugiai sustoti ir išsikviesti pagalbą

Greitkeliuose ir autostradose jūs neturėtumėte sustoti kai jums reikia:

Nueiti į tualetą
Atsiliepti į telefono skambutį
Pasitikrinti kelionės maršrutą

Ištikus bėdai greitkelyje ar autostradoje turėtumėte elgtis štai taip:

Sustokite kelkraštyjekaip galima dešiniau.
Palikite įjungtus automobilio artimus arba gabaritinius žibintus, taip pat įjunkite avarinius žibintus kad kiti eismo dalyviai jus pastebėtų ir galėtų imtis priemonių saugumui išlaikyti.Saugiai išlipkite iš automobilio, geriau tai padaryti per dešinės pusės dureles.
Jei vežatės gyvūnus, juos geriau palikite automobilyje, jei gyvūnus pasiimate su savimi užtikrinkite jų ir kitų eismo dalyvių saugumą.
Jei turitė ryškių šviesą atspindinčių liemenių užsivilkite jas, o taip pat apvilkite jomis keleivius.
Jūsų judėjimo kryptimi atvažiuojantiems automobiliams ant kelio pastatykite avarinį šviesą atspindintį trikampį.
Užtikrinkite kad keleiviai neišeitų į važiuojamąją greitkelio ar autostrados dalį, ypatingą dėmesį atkreipkite į vaikus. Jei yra atitvaras saugiausia keleivius nuvesti už jo.
Kvieskite pagalbą – techninė pagalba Klaipėdoje ir vakarų Lietuvoje.

Techninės pagalbos iškvietimas

Saugiai sustoję ir įsitikinę kad kiti eismo dalyviai mato jūsų automobilį ir yra įspėti apie jūsų neplanuotą sustojimą iškart skambinkite techninei pagalbai kad pasirūpintų jumis ir jūsų mašina.

Neskambinkite draugui ir nebandykite sutaisyti automobilio pats, greitkelyje ir autostradoje labai pavojinga, remontas turėtų būti atliekamas saugioje vietoje. Nepamirškite kad vilkti automobilius greikelyje ar autostradoje draudžiama!

Atsiliepusiam operatoriui nupasakokite kuria kryptimi judėjote, kokiu keliu važiavote, paminėkite svarbius orientyrus esančius greta, tai gali būti kelio kilometro ženklas, rodyklė į gyvenvietę ar miestą, upės pavadinimas ar panašiai.

Būtinai praneškite techninės pagalbos operatoriui atsiliepusiam telefonu kiek keleivių su jumis vyko, ir koks yra automobilio stovis, taip sutaupysite laiko bei greičiau sulauksite pagalbos.

Grįžimas į eismą

Pradėkite važiuoti kelkraščiu palaipsniui didindami greitį. Raskite tinkamą momentą persirikiuoti į pirmąją juostą kad nesutrukdytumėte kitiems eismo dalyviams. Nepamirškite kad kelkraštyje gali būti sustoję ir daugiau automobilių.

Jei negalite sustoti kelkraštyje

Eismo juostoje sustoti yra ypatingai pavojinga!
Būtinai įjunkite avarines šviesas net jei aplink nematote kitų automobilių.
Nebandykite išlipti iš automobilio kol nebūsite tikri kad galėsite saugiai pasiekti kelkraštį.

Jeigu jūsų būklė tokia kad negalėsite atlikti aukščiau aprašytų veiksmų – likite automobilyje, būkite prisisegę saugos diržus, įjunkite avarinę signalizaciją, mobiliuoju telefonu skambinkite techninei pagalbai Klaipėdoje.

Ką daryti sugedus automobiliui kelyje ne greitkelyje?

Jei įmanoma, sustokite kelkraštyje, kuo dešiniau, taip kad kuo mažiau kliudytumėte eismą kitiems vairuotojams. Iškart įjunkite avarines šviesas kad jus pastebėtų kiti eismo dalyviai.

Jei turite, užsivilkite ryškias šviesą atspindinčias liemenes.
Jei manote kad į jūsų stovintį automobilį gali atsitrenkti kitas automobilis, kartu su keleiviais palikite mašiną ir pasitraukite toliau nuo eismo. 25-50 metrų iki automobilio pastatykite avarinį ženklą kad įspėtumėte jūsų kryptimi atvykstančius automobilius. Jei sustojote tamsiu paros metu ar yra prastas matomumas, palikite įjungtus gabaritinius žibintus. Niekuomet nestovėkite ir neleiskite keleiviams atsidurti tarp jūsų sustojusio automobilio ir atvažiuojančios kitos transporto priemonės, tai labai pavojinga, nes kitas viaruotojas, nepastebėjęs jūsų mašinos gali trenktis į ją ir prispausti jus. Prireikus pagalbos skambinkite mums – techninė pagalba Klaipėdoje, Palangoje, Gargžduose.

Reikia pagalbos?Skambink: +370 6** *****